You cannot copy content of this page

SODIUM NITRATE – NANO3

NATRI NITRATE : NANO3
Tên hóa học:natri nitrate
công thức: NANO3
Ứng dụng: Natri nitrate được sử dụng rộng rãi làm phân bón và nguyên liệu thô trong sản xuất thuốc súng. Nó có thể kết hợp với sắt hydroxide tạo thành một loại nhựa.

 

 

0909 379 298