HÓA CHẤT MONO POTASSIUM PHOSPHATE MKP

Hóa Chất Mono Potassium phosphate MKP

Tên hóa học:Hóa chất MonoPotassium Phosphate MKP , Hóa chất Mono Kali Phosphate MKP, Phân MKP

Công thức:KH2PO4

Ứng dụng: Dùng trong nông nghiệp :là chất giàu lân và kali tan thích hợp bón cho cây thời kì ra hoa và đậu trái. Là loại hóa chất dùng lên men vi sinh trong sản xuất bột ngọt, men bánh mì ; dùng làm phân bón vi lượng, …

 

0909 379 298

You cannot copy content of this page