Titanium Dioxide CELLCOM – KR-721, TiO2

Định nghĩa Titanium Dioxide

Titanium dioxide (Titan dioxit) là oxit tự nhiên của titan, công thức hóa học là TiO2. Khi được sử dụng làm chất màu, nó được gọi là titan trắngPigment White 6 ( PW6 ), hoặc CI 77891.

Nói chung, nó có nguồn gốc từ ilmenite , rutile và anatase . Nó có một loạt các ứng dụng, bao gồm sơn , kem chống nắng và màu thực phẩm . Khi được sử dụng làm màu thực phẩm, nó có số E là E171. Sản lượng thế giới năm 2014 vượt 9 triệu tấn.

Người ta ước tính rằng điôxít titan được sử dụng trong 2/3 tổng số các chất màu, và các chất màu dựa trên ôxít đã được định giá là 13,2 tỷ đô la.

 

0909 379 298

You cannot copy content of this page