PHÂN BÓN CANXI NITRATE (CA(NO3)2) CAO CẤP

Phân bón Canxi nitrate (Ca(No3)2) Cao Cấp
Tên hóa học:Canxi nitrate
Công thức:(Ca(No3)2)
Ứng dụng: Làm nguyên liệu cung cấp Ca và N dễ hấp thụ cho cây. Ca là yếu tố dinh dưỡng rất cần cho cây, không phải là yếu tố cấu tạo nhưng là thành phần của một số men hoặc kích thích hoạt động của các men: lipaza, esteraza, colinesteraza, arginaza, dehidrogenaza có quan hệ đến quá trình trao đổi chất trong cây

 

 

0909 379 298

You cannot copy content of this page